Kardinál Gregory vehementne bráni amerického prezidenta Bidena, podporovateľa potratov a LGBT -

Kardinál Gregory vehementne bráni amerického prezidenta Bidena, podporovateľa potratov a LGBT


4. apríla 2024
  Krátke správy

Na Veľkonončnú nedeľu americký prezident Biden opäť veselo perlil – vyhlásil Veľkonočnú nedeľu a deň Kristovho Zmŕtvychvstania za deň viditeľnosti transgenderových osôb.

Jeho vyhlásenie padlo v USA evidentne na úrodnú pôdu – milióny Američanov, krátko po jeho prejave začali písať rozhorčené statusy na sociálnych sieťach proti Bidenovi, takže reputácia prezidenta a jeho podpora opätovne poklesla. To ľudí v jeho volebnom tíme znervóznilo a tak sa o niekoľko hodín neskôr Biden úprimne dištancoval od vlastného výroku a začal ho popierať. Biden určite úprimne verí svojim slovám, pretože ako psychiatri dobre vedia, „pacient trpiaci demenciou vždy verí tomu, čo práve hovorí, aj keď to je v jasnom logickom rozpore s jeho predchádzajúcimi výrokmi“.

Bez ohľadu na skutočnosť, či trpí alebo netrpí súčasný americký prezident demenciou, neustále podporuje LGBTQ aktivity a potratovú politiku. A na jeho obranu v posledných dňoch opäť vystúpil ďalší americký liberálny cirkevný hodnostár, kardinál Wilton Gregory. Ten uviedol, že: „Joe Biden je veľmi úprimný vo svojej viere, napriek tomu že vehementne odmieta katolícke učenie o posvätnosti ľudského života a ľudskej sexualite. Kardinál Gregory sa okrem toho na Veľkonočnú nedeľu zúčastnil rozhovoru v relácii televízie CBS News – „Face the Nation“ s washingtonskou anglikánskou „biskupkou“ Marianne Buddeovou. Rovný rovného si hľadá, vrana k vrane sadá – ako sa hovorí…

Kardinál Wilton Gregory a „biskupka“ Marianne Buddeová
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

Na priamu otázku o Bidenovom katolicizme Gregory okrem toho, že prezidenta označil za úprimného katolíka svoju odpoveď ďalej rozvinul v tom duchu, že: „úprimným katolíkom môže byť aj ten katolík, ktorý odmietne základné katolícke doktríny a neprijíma celé učenie katolíckej Cirkvi v jej celistvosti.“

Ďalej z úst kardinála Gregoryho zaznela informácia, že „Biden si podobne ako mnoho iných katolíkov vyberá z bohatstva katolíckej Cirkvi to, čo je pre neho atraktívne a odmieta to, čo je pre neho náročné.“ (Takže podľa Gregoryho kategorizácie, keď môže byť úprimným katolíkom Biden, môže byť úprimným katolíkom aj Hitler, veď aj ten podporoval potraty, eutanáziu a vyberal si z katolíckeho dedičstva len to, čo sa mu hodilo…?)

Jeho výstup pochválila aj biskupka Buddeová, ktorá povedala, že Gregory reagoval podobne ako svätý Tomáš Akvinský, ktorý podľa nej tvrdil, „žeby sa mali katolíci nechať vždy viesť svojím svedomím“. Samozrejme v jej prípade ide len o časť výroku sv. Tomáša Akvinského, a to účelovo vytrhnutú z kontextu. Sv. Tomáš Akvinský vždy tvrdil, že katolíci sa majú nechať viesť svojím svedomím za predpokladu, že prijali a riadia sa základnými katolíckymi doktrínami a učením (nevyberajú si účelovo len to, čo sa im hodí!).

Na záver si pripomeňme slová o falošných prorokoch a ich ovocí citátom zo Svätého písma, z Evanjelia podľa Matúša (Mt 7,13–23):

13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! 15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

Budem sa opakovať, ale kto má pocit, že „duchovné ovocie“ prezidenta Bidena, kardinála Gregoryho či „biskupky“ Buddeovej či Bidenovo vnímanie katolicizmu je v poriadku a správne, nech si už teraz pripravuje vysvetlenia a odôvodnenia, ktoré predostrie približne 60 sekúnd po svojej smrti, hneď ako sa prepotáca svetelným tunelom. Podľa cynikov to navyše môže mať Biden 60 sekúnd po svojej smrti podstatne ľahšie ako psychicky zdraví ľudia, ktorí netrpia Alzheimerom, či stareckou demenciou.

BK

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom