Kardinál Fernández chce zmenu definície homosexuality. Už nemá byť „vnútorne nezriadená“, ako doteraz! -

Kardinál Fernández chce zmenu definície homosexuality. Už nemá byť „vnútorne nezriadená“, ako doteraz!


8. apríla 2024
  Krátke správy

Na tlačovej konferencii týkajúcej sa nového vatikánskeho dokumentu o ľudskej dôstojnosti Dignitas infinita, ktorý dnes predstavilo Dikastérium pre náuku viery, sa jeho prefekt kardinál Victor Manuel Fernández vyjadril ohľadom katolíckeho hodnotenia a definovania homosexuality.

Kardinál Victor Manuel Fernández
zdroj: youtube.com

O príprave nového dokumentu sme písali na portáli Christianitas.sk už v minulosti a plánujeme sa mu venovať v najbližších dňoch:

https://christianitas.sk/vatikan-pripravuje-na-april-novy-dokument-o-ludskej-dostojnosti-prace-vedie-kardinal-fernandez-a-dennik-la-croix-predpoveda-soky/

Z prvých dojmov sa však zdá, že dokument nepriniesol ohľadom bioetiky nič prevratné, čo by Cirkev netvrdila už dávno. Jedinou zmenou môže byť, ako sme si už na to v modernej Cirkvi zvykli, otupenie ostria a rozriedenie učenia do fráz a všeobecne známych banalít. Avšak o tom podrobnejšie až neskôr.

V každom prípade je možné sa pýtať: Načo vlastne vznikol nový dokument, ktorý opakuje už to, čo bolo mnohokrát opakované a čo sa dá vyvodiť zo základných dokumentov Cirkvi, týkajúcich sa otázok bioetiky? To, že je napr. zmena pohlavia či surogátne materstvo v rozpore s katolíckou morálkou predsa väčšina katolíkov dobre a dávno vie.

Celá akcia môže vzbudiť dojem, aký už dlhšiu dobu vzbudzuje aj správanie pápeža Františka a jeho pomocníkov – najprv sa relativizuje vo veľkom cirkevné učenie a potom, keď už zrejme hrozí, že zúfalstvo katolíkov povedie k nejakej katastrofe, sa im odrazu poskytne utišujúci liek v podobe banálneho potvrdenia katolíckeho učenia v letmom výroku, či nejakom nevýraznom dokumente.

Vtedy vydesení katolíci spokojne klesnú do fotela a odfúknu si: predsa je len ten Svätý Otec konzervatívny a potvrdil učenie Cirkvi! Ide napr. o jeho náhle výroky, ktoré odrazu, skratkovito a bez kontextu hodnotia gender ideológiu ako zlo. To všetko však na pozadí kontinuálneho relativizovania katolíckeho učenia a jeho nasledujúceho pokračovania, po náhlom a nečakanom výroku. Vzniká tak dojem akejsi zásterky, ktorá má poslúžiť na presadenie zmien v učení okľukou.

Akoby na potvrdenie tohto podozrenia sa pokúsil dnes kardinál Fernández počas tlačovej konferencie o dokumente Dignitas infinita, ktorý síce decentne odmieta zmenu pohlavia a náhradné materstvo a určite teda nikoho v globále nepobúri, skôr naopak, posunúť nazeranie Cirkvi na homosexualitu a zrelativizovať ho. Vyzerá to tak, že katolíkom lačnejúcim po pravej náuke bola predhodená malá kostička, aby sa v jej tieni dokončil deštrukčný proces katolíckej morálky v jednom z najkontroverznejších bodov.

Kardinál po svojom prejave k novému dokumentu dostal z pléna otázku (náhodou?) či nenastal čas, aby Dikastérium pre náuku a vieru zmenilo tradičnú definíciu homosexuality ako „vnútorne nezriadenej“. Fernández spočiatku na otázku neodpovedal jednoduchým potvrdením alebo negáciou, ale postupoval typickou modernistickou taktikou vykrúcania a zahmlievania. A tak sa celý svet dozvedel, že výraz „vnútorne nezriadená“ pre homosexualitu je príliš silný:

Je to silný výraz, ktorý by sa mal vysvetliť (?!) a bolo by dobré, keby sme našli výraz, ktorý je ešte jasnejší.“ (!)

Po tomto zjavnom útoku na doterajšiu definíciu, obsiahnutú ešte aj v oficiálnom Katechizme katolíckej Cirkvi z roku 1997, ktorá je Fernándezom decentne spochybnená ako málo jasná, príliš silná, nevysvetlená a teda zrejme zrelá na prerobenie a redefiníciu hľadaním novej definície a nového výrazu, nasledovalo sladké sedatívum pre šokovaných katolíkov:

Čo chceme povedať je to, že krása stretnutia medzi mužom a ženou, ktorá je úplne odlišná, je najkrajšia.

Ale pozor, začína sa obrat: už tu odrazu nemáme rozlíšenie sexuálnych aktov a vzťahov na prirodzené, čiže Bohom chcene a na zvrátené (vnútorne nezriadené), čiže neprípustné, Bohom zavrhnuté, ale len rozlíšenie na rôzne stupne krásy stretnutia!!! Nasleduje ďalšia dávka heterosexuálneho sedatíva o mužoch a ženách:

To, že sa môžu stretnúť, byť spolu a že sa z tohto stretnutia môže zrodiť nový život, to sa nedá s ničím porovnať.

O kráse vzťahu muža a ženy však vôbec pri skúmaní a definovaní zvrátenosti homosexuality v cirkevnom učení nejde. Tá je nespochybniteľná, bez ohľadu na nejaké porovnávanie s homosexualitou! V doterajšom učení nikdy nešlo o to heterosexuálny a homosexuálny vzťah pri porovnaní odstupňovať ako dve rôzne formy niečoho podstatne rovnakého, len odlišne esteticky (!) hodnotného, a z toho dôvodu vyzdvihnúť heterosexuálny vzťah ako niečo „krajšie“. Ide a išlo v nej o úplné odsúdenie neprirodzeného a Božie stvorenie urážajúceho, vnútorne nezriadeného homosexuálneho aktu. Ale kardinál ďalej zavádza a zahmlieva:

Takže predovšetkým majú homosexuálne skutky tú vlastnosť, že sa v žiadnom prípade nemôžu rovnať tejto veľkej kráse.“

Sledujme majstra pri práci: už netvrdí, že sú morálne neprípustné a svojou podstatou vnútorne zvrátené, ale len že sa „nemôžu rovnať tejto veľkej kráse“. A to „predovšetkým“, čiže toto je na nich to podstatné, čo ich odlišuje od heterosexuálnych skutkov! Čiže, ak tomu správne rozumieme, homosexuálne skutky musia mať nutne nejakú svoju – menšiu krásu! Na jej definovaní a redefinovaní Katechizmu sa už zrejme pracuje, pretože kardinál dodáva a týmto záverom odpovedá na pôvodnú otázku ohľadom pojmu „vnútorne nezriadená“:

Tento pojem môže byť vyjadrený aj inými slovami, ktoré môžu byť vhodnejšie na vyjadrenie tohto tajomstva.“ (!!!)

Tajomstvo homosexuálneho vzťahu! Tajomstvo sodomie! Tak to sa teraz bude hľadať, osvetľovať a vysvetľovať. Až tam sme sa dopracovali.

Zdá sa, že nový dokument o ľudskej dôstojnosti, ktorý mimochodom morálnu problematickosť homosexuality (na rozdiel od otázky migrantov) pre dôstojnosť ľudského života vôbec nerieši, avšak nezabúda sa popritom zastať aj ľudskej dôstojnosti sexuálnych menšín, má skutočne poslúžiť skôr ako nejaký pláštik, nutná a pragmatická obeta pre rozčarovaných konzervatívnych katolíkov, aby sa mohlo za touto oponou ďalej nerušene pokračovať v deštrukcii tradičnej katolíckej morálky.

BM

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť