Izraelskí vojaci, ktorí zavraždili siedmich humanitárnych pracovníkov, boli pokarhaní -

Izraelskí vojaci, ktorí zavraždili siedmich humanitárnych pracovníkov, boli pokarhaní


21. mája 2024
  Krátke správy

Začiatkom apríla zaútočili izraelskí vojaci na humanitárny konvoj organizácie World Central Kitchen Volunteer, ktorého členovia prinášali do okupovanej a ťažko skúšanej Gazy humanitárnu pomoc pre palestínske ženy a deti. Pri útoku izraelských vojakov zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov a konvoj s potravinami bol takmer úplne zničený.

Ilustračný obrázok, zdroj: snímka obrazovky / youtube.com

Následne po atentáte na nevinných členov humanitárnej organizácie prepukla silná vlna protestov, ktorá zaskočila Izrael. Pod medzinárodným tlakom začali izraelské orgány vyšetrovanie a výsledok sa dostavil – aj keď len v cynickej podobe. Majora a plukovníka, ktorí nariadili ostreľovanie konvoja prepustili z armády (to však nič neznamená, môžu pracovať v iných izraelských ozbrojených štruktúrach) a trojicu vojakov potrestali pokarhaním. Medzi mŕtvymi bol aj poľský dobrovoľník Damian Sobol.

Dve prepustenia a tri pokarhania sú teda výsledkom rýchleho izraelského vojenského vyšetrovania, (aby sa zabránilo príchodu zahraničných právnikov). Poľské ministerstvo zahraničných vecí stále čaká na rozhodnutie Jeruzalema viesť skutočné trestné stíhanie voči izraelským vrahom v uniformách, zodpovedných za útok. Poľská prokuratúra v Przemysle celý prípad rieši a požiadala Izraelčanov i Palestínsku samosprávu o pomoc pri zhromažďovaní dôkazov.

Izrael sa k útoku oficiálne priznal, avšak právnici židovskej armády tvrdia, že k útoku na konvoj viedla séria hrozných omylov. Podľa ich slov židovskí vojaci neakceptovali humanitárne označenia konvoja a neboli o trase konvoja informovaní. To ale odmietajú právnici humanitárnej organizácie World Central Kitchen, ktorí tvrdia že Izraelčanov dopredu informovali. Podľa právnikov humanitárnej organizácie sme svedkami vraždy siedmich nevinných humanitárnych pracovníkov, medzi nimi i Poliaka Damiana Sobola, vykonanej príslušníkmi izraelskej armády.

Izraelčania, podobne ako Američania, sa cítia byť nadradení zákonom civilizovaného sveta. Neumožňujú, aby medzinárodné súdy súdili americké či izraelské zločiny voči ľudskosti, ktorých sa dopustia členovia americkej či izraelskej armády, vykonávajúci často a vedome taktiež genocídu civilného obyvateľstva.

Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí jasne:

2307 Piate prikázanie zakazuje úmyselné ničenie ľudského života. Pre zlá a nespravodlivosti, ktoré prináša každá vojna, Cirkev naliehavo vyzýva všetkých modliť sa a pričiniť sa o to, aby nás Božia dobrota oslobodila od odvekého otroctva vojny.

2308 Každý občan a každý vládny činiteľ je povinný pričiniť sa o to, aby sa vyhlo vojnám.

2312 Cirkev i ľudský rozum potvrdzujú, že počas ozbrojených konfliktov zostáva stále platný morálny zákon. „Aj keby už nanešťastie vznikla vojna, tým samým nie je medzi nepriateľskými stranami všetko dovolené.“

2313 Treba rešpektovať nebojujúcich, ranených vojakov a zajatcov a ľudsky s nimi zaobchádzať. Akcie, ktoré sa vedome a dobrovoľne podnikajú proti právu národov a jeho všeobecným zásadám, ako aj nariadenia, ktoré ich prikazujú, sú zločinmi. Slepá poslušnosť nie je dostačujúcim dôvodom na ospravedlnenie tých, čo sa takýmto nariadeniam podriaďujú. Preto vyhladenie obyvateľstva, národa alebo národnostnej menšiny treba odsúdiť ako smrteľný hriech. Je morálnou povinnosťou vzoprieť sa rozkazom, (2242) ktoré nariaďujú genocídu.

2242 Občan je vo svedomí viazaný neriadiť sa predpismi občianskych autorít, ak sú tieto predpisy v rozpore (1903) s požiadavkami morálneho poriadku, so základnými ľudskými právami alebo s učením evanjelia. Odopretie poslušnosti občianskym autoritám, (2313) keď ich požiadavky odporujú požiadavkám správneho svedomia, má svoje odôvodnenie v rozlišovaní medzi službou Bohu a službou politickému spoločenstvu: (450) „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mt 22,21). „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ (Sk 5,29)

„Keď však verejná moc (1901) prekročí svoju kompetenciu a utláča občanov, tí nemajú odmietať to, čo si objektívne vyžaduje spoločné dobro; je im však dovolené brániť svoje práva a práva svojich spoluobčanov proti zneužívaniu tejto moci pri rešpektovaní medzí, ktoré určuje prirodzený a evanjeliový zákon.“

BK

Zdroj: pch24.pl, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky / youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť