Homo-seminaristi nakoniec asi budú v Cirkvi vítaní. Poradkyňa Dikastéria pre klérus sa vyjadrila, že ich homoafektivita je prirodzená varianta ľudskej sexuality -

Homo-seminaristi nakoniec asi budú v Cirkvi vítaní. Poradkyňa Dikastéria pre klérus sa vyjadrila, že ich homoafektivita je prirodzená varianta ľudskej sexuality


12. júna 2024
  Krátke správy

Výsledok približne mesačného dialektického vývoja, ktorý započal údajným tvrdením pápeža Františka, že homo-seminaristov je už dosť, pokračoval jeho dištancovaním sa od údajného homofóbneho výroku a napísaním sympatizujúceho listu vyhodenému homo-seminaristovi, sa zmaterializoval do najnovších tvrdení doktorky Chiary D’Urbanovej, poradkyne Dikastéria pre klérus, psychologičky, expertky Rímskej roty, Tribunálu štátu Vatikán a Rímskeho vikariátu, ktoré poskytla ohľadom homo-seminaristov talianskym oficiálnym katolíckym novinám Avvenire.

https://lanuovabq.it/it/avvenire-apre-ufficialmente-ai-seminaristi-gay

Ilustračný obrázok, zdroj: Peakpx

Tieto „noviny talianskych biskupov“, ako ich nazýva portál La Nuova Bussola Quotidiana (LNBQ) sa snažia presadzovať otvorenie talianskych seminárov pre homosexuálnych kandidátov na kňazstvo. Na ich stránkach doktorka D’Urbanová v rozhovore tvrdí, že homosexualita je jednou z dvoch možných prirodzených afektívnych sexuálnych orientácií:

Je zásadné, aby sme pochopili, že homoafekcia nie je žiadna podstatná psychická labilnosť, ktorá by mohla byť spojovaná so štrukturálnym alebo evolučným deficitom.“

No a čo je ešte dôležitejšie, po tomto ubezpečení nasleduje varovanie pre všetkých dezolátov, ktorí nie sú dostatočnými odborníkmi (na teológiu, na vakcíny, na politiku a pod.):

Tvrdiť opak by bolo nevedecké a nedôsledné.

Pani doktorka D’Urbanová, ktorá ponúka psychoterapeutické služby predovšetkým seminaristom, kňazom i rehoľníkom a podieľa sa na výchove v seminároch a kláštoroch, v podstate odmietla (veríme, že nechtiac pri toľkých pokrokových menách, ktoré nasledujú) ako nevedeckú psychogenetickú etiologickú hypotézu homosexuality, podporovanú s rôznym dôrazom, psychológmi ako Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Jacques Lacan, Victor Frankl, Irving Bieber, Elizabeth Moberlyová, Paolo Ferliga a mnohých ďalších.

Podľa D’Urbanovej homosexualita kandidátov kňazstva nemôže poškodiť Cirkev, keďže hypotéza o psychickej labilnosti homosexuálnej osoby, ktorá mala byť vyústením problému zažívaného dotyčnou osobou v dynamike pripútanosti a identifikácie s rodičmi, sa ukázala ako nevedecká. To, čo môže podľa nej poškodiť Cirkev, je „zle spravovaná moc, túžba po peniazoch, hlad po kariére, úrad, ktorý sa stáva zbraňou. Tými môžu poškodiť seba, iných aj Cirkev a nie sexuálnou orientáciou.

Ako teda vidno, podľa progresívnych cirkevných liberálov sa už nemýlili len pápeži pred II. vatikánskym koncilom, ale aj Ján Pavol II. a Benedikt XVI., ktorí zakazovali homo-kandidátov v seminároch. Čo však teraz s Katechizmom, ktorý tvrdí, že homosexuálne afekty sú „vnútorne nezriadené“ už svojou podstatou a musia byť preto potláčané? Zrejme bude musieť byť prepísaný ako nevedecký. Kardinál Hollerich a ďalší vedecky uvažujúci preláti sa už o to zrejme postarajú, nota bene keď už potrebu prepisovania Katechizmu aj otvorene a verejne deklarovali.

Podľa portálu LNBQ:

Pozícia, ktorú podporuje Avvenire, obracia naruby nielen kresťanskú antropológiu, ale aj sviatostný zmysel kňazského povolania. Kňaz žije vo svojom celibáte nie v jednoduchej zdržanlivosti (z ktorej by sa odvíjala rovnica medzi homo kňazmi a hetero kňazmi, pokiaľ sú „cudní“), ale v manželskom vzťahu s Cirkvou. Kňazský celibát nie je mrzačenie, ale sublimácia vlastných citových zdrojov, ktoré sú (alebo by aspoň mali byť) integrálne orientované na nevestu Cirkev. Čo je rovnaké ako sviatostného spojenie Cirkvi s Kristom, jej hlavou a manželom. Z tohto dôvodu je kňazstvo zakázané ženám, ktorých pohlavie nemôže vyjadriť tento vzťah k Cirkvi ako Kristovej snúbenici. Ich telo je ale otvorené, pre prijatie byť Pánovou snúbenicou. A z tohto dôvodu nie je kňazstvo prístupné tým, ktorí majú hlboko zakorenený homosexuálny sklon: ich afektivita v skutočnosti nie je objektívne orientovaná smerom, ktorý určuje ich mužské telo, ktoré musí milovať celým zameraním práve ženský protipól v Cirkvi.“

BM

Zdroj: La Nuova Bussola Quotidiana, titulný ilustračný obrázok, zdroj – Peakpx


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať