Čo obetuje Kristus pri sv. omši? -

Čo obetuje Kristus pri sv. omši?


19. februára 2023
  Pokladnica viery

Čo si teda myslíš, že Kristus Pán obetuje pri svätej omši najvyššiemu Bohu? Počúvaj a čuduj sa! V celom šírom nebi a na celom šírom svete našiel iba jednu vec, ktorá by bola hodná, aby bola Bohu obetovaná, a síce svoje najsvätejšie, nepoškvrnené, prepožehnané človečenstvo, to jest, svoje najsvätejšie telo, svoju červenú krv a svoju najpožehnanejšiu dušu.

O tom hovorí svätý Ján Zlatoústy: „Kristus Pán bol i obetou i kňazom: obetou podľa tela, kňazom podľa ducha; ten samý obetoval i bol obetovaný“ (Hom. I. de cruce). A podobne hovorí aj sv. Augustín: „Kristus Pán bol jediný takým kňazom, ktorý bol zároveň i obetou; lebo Bohu Otcu neobetoval nič iné, ako seba samého“, lebo medzi pokladmi neba i zeme nemohol nájsť nič iné, čo by bolo mohlo byť dôstojnou obetou najsvätejšej Trojici.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom