Chráňme sa pred každou pochabou útechou -

Chráňme sa pred každou pochabou útechou


9. júna 2024
  Pokladnica viery

A keďže blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, so všetkou vrúcnosťou a rozhodnosťou dbajme na čistotu srdca a so všetkou starostlivosťou chráňme svoje srdcia pred každým previnením, lebo do Neba nevojde nič poškvrnené! Teraz sa pričiňme, aby sme mohli už vopred zakúšať, aký sladký je Pán, aby sme sa presvedčili o jeho ľúbeznosti a pohrdli telesnými pôžitkami, aby sme si zaslúžili dosiahnuť tak sladkú predchuť a zakúsiť božskú sladkosť.

Chráňme sa pred každou pochabou útechou a každým telesným pôžitkom, starostlivo kráčajme pred tvárou Všemohúceho a snažme sa každý deň napredovať v milosti a cnosti!

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť