Biskup Strickland napísal list o okolnostiach svojho odvolania: Odmietnutie zrušiť tradičnú omšu bolo jedným z dôvodov jeho odstránenia -

Biskup Strickland napísal list o okolnostiach svojho odvolania: Odmietnutie zrušiť tradičnú omšu bolo jedným z dôvodov jeho odstránenia


28. novembra 2023
  Krátke správy

Biskup Joseph Strickland z diecézy Tyler v USA
zdroj: youtube.com

V pondelok 27. novembra zverejnil biskup Joseph Strickland z diecézy Tyler otvorený list, v ktorom vysvetľuje okolnosti svojho odvolania:

Ako ste už určite počuli, bol som odvolaný z funkcie biskupa diecézy Tyler. Bol som požiadaný, aby som sa stretol s apoštolským nunciom v Spojených štátoch, a na tomto stretnutí mi bol prečítaný zoznam dôvodov, prečo som bol odvolaný. Ak by to bolo možné, sprístupnil by som vám tieto dôvody; v tom čase mi však nebola poskytnutá kópia tohto zoznamu a doteraz sa mi nepodarilo získať túto kópiu napriek mojim žiadostiam.

V dôvodoch, ktoré mi boli prečítané, neboli ako dôvody môjho odvolania spomenuté administratívne problémy alebo zlé hospodárenie v diecéze. Uvedené dôvody sa zdali z väčšej časti súvisieť s mojím hlásaním Pravdy našej katolíckej viery a s mojimi varovaniami pred všetkým, čo túto Pravdu ohrozuje (vrátane vecí, o ktorých sa hovorilo na Synode o synodalite).

Spomenulo sa aj to, že som nekráčal po boku svojich bratov biskupov, keď som bránil Cirkev a jej nemenné učenie a že som neuplatňoval motu proprio Traditionis custodes, ktoré, ak by som zaviedol, by vyžadovalo, aby som opustil časť môjho stáda. Stádo by ostalo hladné a bez starostlivosti. Ako pastier a ochranca svojej diecézy som nemohol konať veci, o ktorých som s istotou vedel, žeby zranili časť môjho stáda a pripravili ich o duchovné dobrá, ktoré Kristus zveril svojej Cirkvi. Stojím si za svojimi činmi, pretože boli nevyhnutné na ochranu môjho stáda a na obranu Posvätného pokladu viery.

Toto je čas, aby všetko, čo je teraz skryté, bolo odhalené a všetko, čo je teraz nejasné, aby bolo vysvetlené. V skutočnosti sa zdá, že som sa prvýkrát dostal na obrazovku radaru Vatikánu v čase, keď sa skrývali veci týkajúce sa hanebného, teraz už bývalého kardinála Theodora McCarricka a škandálu sexuálneho zneužívania v Cirkvi. Zdá sa, že mojím hlavným zločinom, vtedy ako aj teraz, bola snaha vždy vyniesť na svetlo to, čo ostatní chceli zachovať skryté. Žiaľ, teraz sa zdá, že je to samotná Pravda, náš Pán Ježiš Kristus, ktorú mnohí túžia skryť.

Hoci som teraz bez diecézy, som stále biskupom Cirkvi, a teda nástupcom apoštolov, a musím pokračovať v hovorení Pravdy, aj keby to ohrozilo môj život. Chcem vám dnes všetkým povedať toto – nikdy, nikdy neopúšťajte Cirkev! Ona je Kristova nevesta! Teraz prežíva svoje umučenie a ty sa musíš rozhodnúť, či sa postavíš pod kríž! Je dôležité chodiť na svätú omšu každú nedeľu a čo najčastejšie, tráviť čas na adorácii, denne sa modliť ruženec, pravidelne chodiť na spoveď a vždy vzývať svätých o pomoc! Vyzývam vás, aby ste vydržali, aby ste na konci mohli povedať: „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“

Nech vás žehná Všemohúci Boh a nech sa za vás prihovára naša svätá a požehnaná Matka a nech vám vždy ukazuje na svojho Božského Syna Ježiša, keď vstupujeme do tohto adventného obdobia.

Zostávam vaším pokorným otcom a služobníkom
+ biskup Joseph Strickland

BM

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal