Biskup Schneider požehnáva výstavbu nového tradičného karmelitánskeho kláštora na Floride -

Biskup Schneider požehnáva výstavbu nového tradičného karmelitánskeho kláštora na Floride


30. mája 2024
  Krátke správy

Sestra Loretta-Maria, bosá karmelitánka, verná regule a duchovnému odkazu svätej Terézie z Avily zakladá autonómny kláštor na Floride, aby sa bosé karmelitánky mohli modliť za kňazov, katolícku Cirkev a za svet. Kláštor bude mať autonómny charakter – spravovať ho budú karmelitánky, bez hrozby nátlaku zo strany akéhokoľvek modernistického biskupa alebo modernistického príkazu z Vatikánu.

Túžbou sestier je slúžiť pre väčšiu slávu Božiu, spásu duší a ochranu tradičnej latinskej omše,“ napísal biskup Schneider pri požehnaní celého projektu. Biskup Schneider ďalej uviedol: „Nech požehnanie všemohúceho Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého zostúpi na toto dielo a zostane s ním navždy!“

Sv. Terézia z Avily
zdroj: wikimedia commons

Sestra Loretta-Maria z Najsvätejšej Trojice a ruženca, zakladajúca sestra a hlava neziskovej organizácie, stojacej za plánom postaviť kláštor bosých karmelitánok na Floride žila predtým v dnes už zrušenom karmelitánskom kláštore v americkom meste Savannah, štát Georgia, založenom v roku 1958. Vatikán minulý rok zavrel kláštor po tom, čo tvrdil, že komunita nesplnila vatikánske inštrukcie z roku 2018 – zmeny, ktoré Vatikán presadzuje, spôsobili doslova negatívnu revolúciu v kontemplatívnom živote žien.

Smernica centralizovala náboženské komunity pod „federácie“, čím podkopala ich individualitu a ich vlastné charizmy. Rozhodnutie Vatikánu pripomína rozhodnutia slobodomurárskych panovníkov 18. storočia, ktorí voluntaristicky rušili katolícke kontemplatívne rády, považované za „darmožráčov“. Podporovali rády, ktoré sa zaoberali edukáciou alebo starostlivosťou o chudobných a biednych – štát sa nemusel o tieto finančne málo lukratívne záležitosti starať, mnísi to robili s radosťou a de facto zadarmo.

Jedným z dôvodov, prečo potlačiť mníšsku komunitu je podľa modernistov vo Vatikáne aj „počet mníšok“. V čase, keď bol karmelitánsky kláštor v Georgii zatvorený, mal tri rehoľné sestry s plnohodnotnou profesiou a dve novicky. Najstarším sestrám, vrátane matky predstavenej, bolo údajne povedané, aby si „našli opatrovateľský dom, do ktorého by sa mohli presťahovať, bez akéhokoľvek vedenia alebo pomoci zo strany rádu alebo diecézy“. (Kvalita však vždy nahrádza kvantitu. Jedna tradičná bosá karmelitánka je viac ako celá modernistická nemecká biskupská konferencia.) 🙂

Sestra Loretta-Maria pre portál LifeSiteNews uviedla, že založenie nového nezávislého karmelitánskeho kláštora je nevyhnutné a sestry sa budú modliť za zachovanie tradičnej latinskej omše, ktorá je nemilosrdne potláčaná po celom svete na základe voluntaristického Františkovho motu proprio Traditionis custodes. Tento dokument je v rozpore s dokumentom predchádzajúceho pápeža Benedikta XVI. Summorum pontificum, skutoční tradicionalisti motu proprio Traditionis custodes neprijímajú a dávajú prednosť dokumentu Summorum pontificum.

Sestra Loretta-Maria uviedla, že nový kláštor bude navždy patriť len mníškam komunity bosých karmelitánok. Sestry už vrúcne ďakujú Bohu za tradičných kňazov, ktorí sú pripravení pre sestry z komunity slúžiť tradičnú svätú omšu, bez ohľadu na motu proprio pápeža Františka. Momentálne sa pripravuje zakúpený 10-hektárový pozemok pre začatie výstavby kláštora.

Sestry budú žiť svoje povolanie ako bosé karmelitánky, presne tak ako to povoľuje kánon 215 Kódexu kánonického práva, ktorý hovorí: „Veriaci majú právo slobodne zakladať a viesť združenia na ciele dobročinnej lásky alebo nábožnosti alebo na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete a zhromažďovať sa, aby tieto ciele dosahovali spoločne.“ Sestry budú žiť podľa reguly bosých karmelitánok a budú zachovávať večné slávnostné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti k regule bosých karmelitánok, ktorú založila svätá Terézia z Avily.

Ako uviedla sestra Loretta-Maria, sestry zostanú verné regule bosých karmelitánok a tradičnej svätej omši a všetkým tradičným sviatostiam, náukám, disciplíne, dogmám a náuke, ktoré nám odovzdala jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev. Sestry uznávajú legitimitu a nadradenosť pápeža a úradu pápežstva od apoštolských čias až po súčasný pontifikát pápeža Františka. Sú však rozhodnuté stať sa autonómnou nediecéznou, súkromnou nezávislou inštitúciou, ktorá je zasvätená životu modlitby a pokánia za pápeža, biskupov a kňazov katolíckej Cirkvi (modernistickí biskupi a kňazi by mali spomenuté bosé karmelitánky za tieto ich modlitby s vďakou „na rukách nosiť“, oni však asi radšej budú na rukách nosiť P. Jamesa Martina SJ).

Sestra Loretta-Maria pre portál LifeSiteNews ďalej uviedla, že karmelitánsky apoštolát modlitby za spásu duší je obzvlášť dôležitý, „keď je svet v zúfalstve a obáva sa svojej budúcnosti“ a „dnes je ťažšie ako kedykoľvek predtým v dejinách sveta byť dobrým, praktizujúcim katolíkom a ešte viac dobrým kňazom alebo biskupom. (…) Modlitba je nevyhnutná na to, aby posilnila a povzbudila všetkých kňazov, biskupov na celom svete a rovnako aj pápeža.“

Sestra Loretta-Maria je pripravená v areáli pozemku kláštora chovať kurčatá a pestovať ovocie i zeleninu, komunita sa však vo všeobecnosti bude spoliehať na almužny a vecné milodary katolíckych veriacich. Sestry sú pripravené vyrábať aj ružence, ktoré si budú môcť veriaci zakúpiť.

Biskup Schneider už projekt finančne podporil a v minulosti sa takisto vyjadril proti modernistickým útokom a snahám potláčať existenciu ženských rádov v USA. Oceňuje tiež pripravenosť sestier v prípade stretnutia s pápežom Františkom povedať pápežovi nasledujúce slová: „Svätý Otec, nemôžeme poslúchať nariadenia, ktoré poškodzujú Našu Matku Cirkev a takisto nemôžeme poslúchať rozhodnutia, ktoré sú namierené voči našej klauzúre a nariadeniam svätej Terézie z Avily.

Podľa biskupa Schneidera sú aktivity modernistov vo Vatikáne, ktorí sa snažia bosé karmelitánky v USA eliminovať aj tým, že v rozpore s regulou bosých karmelitánok nariaďujú vstup bosých karmelitánok do umelo vytvorenej federácie, v rámci ktorej by sa museli povinne zúčastňovať stretnutí s členkami iných ženských mníšskych spoločenstiev mimo kláštora a na rôznych miestach. Takýto nátlak je však pre bosé karmelitánky neprijateľný a znamenal by skutočné zničenie vzácneho Božieho daru prísneho života v klauzúre. Biskup Schneider a tradiční katolíci sú pripravení sestrám zo všetkých síl pomáhať.

Kto by chcel sestrám pomôcť finančne, nájde bližšie informácie tu: https://habitformingsisters.wixsite.com/buildingproject/donate

Som presvedčený, že bosé karmelitánky, uprednostňujúce kontemplatívny spôsob života a modlitby by určite veľmi duchovne trpeli, keby sa museli stretávať mozog vymývajúcich modernistických stretnutí s bodrými modernisticko-ekumenickými mníškami obľubujúcimi tančeky typu „Jerusalema“ a prijímajúce Eucharistiu na ruku. Navyše je pravdepodobné, že nejaký arogantný americký modernistický biskup by na stretnutia s bosými karmelitánkami pretláčal aj niektorého z modernistických a liberálnych kňazov, aby duchovne týral sestry svojimi čudnými pseudokatolíckymi predstavami.

Tanček „Jerusalema“ v plnej modernistickej kráse je zvrátený propagandistický výplod covidového šialenstva. Pre obzvlášť otrlých fajnšmekrov odporúčam okrem tančeka „Jerusalema“ aj pesničku Mira Jaroša s názvom „Zvládneme to“. Mňa pri nej najmenej 2x od bohatého duchovného zážitku naplo. 🙁 Kreácie „Jerusalema“ s rúškami na tvárach s miništrantkami, mníškami držiacimi dúhové dáždniky, vtieravá a prihlúpla melódia, sentimentálne šteniatka a srdiečka z rúk, či infantilné tanečné kreácie ekumenického rozmeru (šaškujú aj protestantskí pastori) – radšej keby všetci išli na spartakiádu, tá bola podľa môjho menej hlúpa… 🙂
zdroj: youtube.com

BK

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť