Americkí veriaci sa pýtajú, či pondelňajšie zatmenie Slnka predstavuje varovanie pred „siedmimi rokmi hladu“ -

Americkí veriaci sa pýtajú, či pondelňajšie zatmenie Slnka predstavuje varovanie pred „siedmimi rokmi hladu“


5. apríla 2024
  Krátke správy

Pôjde už o druhé zatmenie Slnka nad Amerikou za posledných sedem rokov. Avšak zaujímavej symboliky je tentokrát viac.

Tohtoročné zatmenie Slnka sa udeje nad územím Mexika, USA a Kanady v pondelok 8. apríla – deň, na ktorý zhodou okolností pripadá aj sviatok Zvestovania Pána. Sviatok sa posunul zo skoršieho termína kvôli Veľkej noci, ktorá bola v roku 2024 výnimočne skoro. Téme sa venovali katolícki autori ako Taylor Marshall či Joe McClane.

Ilustračný obrázok, zdroj: claygregory.com

Už samotný fakt, že existuje zatmenie Slnka je doslova zázrakom a úkazom, ktorý zrejme neexistuje nikde inde v celom vesmíre! „Slnko je 400x vzdialenejšie od Zeme ako Mesiac, kým Mesiac je 400x menší ako Slnko – ide o dokonalý pomer,“ vysvetľuje McClane. Keby bol pomer iný, Mesiac by bol buď príliš malý na to, aby zakryl celý kotúč Slnka a len by sa na ňom projektoval, prípadne by bol príliš veľký a my by sme nikdy nemohli zo Zeme uvidieť nádherný úkaz slnečnej koróny.

Väčšina katolíckych apologétov si však všíma trošku inú vec: pretlak sedmičiek, ktoré sa okolo pondelňajšieho zatmenia nakopili. V prvom rade bude zatmenie viditeľné zo siedmich amerických mestečiek, ktoré nesú názov Ninive podľa starozákonného biblického mesta. Zatmenie uvidia aj v jedinom kanadskom Ninive. V USA sa dokonca nachádza aj mestečko s názvom Jonah – pomenované po Jonášovi, prorokovi, ktorý prišiel do Ninive ohlásiť Boží súd, ak sa mesto neobráti. I tu bude zatmenie pozorovateľné.

Zatmenie bude prevažne viditeľné v južnej a východnej časti USA. Pôjde však už o druhé zatmenie Slnka nad touto krajinou za posledných pár rokov!

Predošlé zatmenie slnečného kotúča nad Amerikou sa odohralo 21. augusta 2017 a pozorovateľné bolo predovšetkým zo západnej časti krajiny. Po siedmich rokoch sa teda zatmenie Slnka do USA vracia. John McClane si všíma, že zatmenie po 7 rokoch je vskutku zaujímavé:

Toto zatmenie je presne 7 rokov po predošlom zatmení. Na um mi prichádza Biblia a príbeh o dvoch 7-ročných obdobiach. Predznamenalo zatmenie v roku 2017 sedem rokov hojnosti, ako tomu bolo v Biblii? Predpovedá toto znamenie 7 rokov hladu? Neviem, snažím sa tomu porozumieť.

Hosťom Johna McClanea v jeho programe na platforme YouTube s názvom „The Catholic Take“ bol pán menom Trapper Jack. Toho zaujala predovšetkým kombinácia miest Jonah, všetkých severoamerických Ninive a zatmenia. Poznamenal, že i biblické Ninive sa po Jonášovom varovaní obrátilo predovšetkým preto, že niekedy v tom čase bolo nad mestom taktiež zatmenie Slnka. A archeológovia mu, zdá sa, dávajú za pravdu. Senzačný zápis o takzvanom „Asýrskom zatmení“ sa nachádza na Wikipédii:

Bur-Sagalské zatmenie nastalo nad asýrskym hlavným mestom Ninive v polovici vlády Jeroboama II., ktorý vládol Izraelu v rokoch 786 až 746 pred Kr. Podľa Druhej knihy kráľov (2Kr 14,25) prorok Jonáš žil a prorokoval za Jeroboamovej vlády. Biblista Donald Wiseman vyslovil domnienku, že zatmenie nastalo približne v čase, keď Jonáš prišiel do Ninive a vyzval ľudí, aby sa kajali, inak bude mesto zničené. To by vysvetľovalo dramatické pokánie obyvateľov Ninive opísané v Jonášovej knihe. Staroveké kultúry vrátane Asýrie považovali zatmenia za znamenie blížiacej sa skazy a ríša sa v tom čase nachádzala v chaose, zápasila s povstaniami, hladom a dvoma samostatnými epidémiami moru.

Toto zatmenie spomína aj prorok Amos. Amos kázal aj počas vlády Jeroboama II. a správy o zatmení sú v Knihe proroka Amosa na miestach 5,8 a 8,5–14. V týchto pasážach Amos používa zatmenie ako proroctvo skazy a vyzýva Judejcov k pokániu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_eclipse

MG

Zdroj: youtube kanál John McClane, titulný ilustračný obrázok, zdroj – claygregory.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť